O

Jelikož tato stránka pojednává i „O slovnycku“ i „O autorovi“ je pojmenovaná jakožto sekce „O“.

Slovnick mě napadl protože jsem si říkal, že mnohé novotvary by si zasloužili být zaneseny do slovníku. Jelikož češtináři z ústavu jazyka českého určitě netráví hodiny a hodiny na internetu jako my (tedy doufám), zajisté jim spousta vyjádření uniklo, proč se o ně tedy nepodělit zde, na slovnycku.

Autorem jsem prozatím (29-09-2016) pouze .